Test ve Kalite Eğitimleri

ADM (Application Delivery Management)
null

4S Akademi olarak HPE Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi eğitimlerimiz ile BT yöneticilerinin gerçek bir işletme çevikliğini ve hızını yakalayabilmek için yazılım uygulamalarına nasıl planlama, geliştirme, dağıtım ve işletme yönetimine sahip olmalarını gerektiğini öğretiyoruz.  Proje yöneticilerine yazılım projelerinizde meydana gelmesi muhtemel hataları daha projenin en başından fark edip nasıl önlem alabileceklerini, zamandan ve paradan nasıl tasarruf edilebileceklerini anlatıyoruz.