QAI Yazılım İş Analizi Eğitimleri

Qaulity Assurance Institute
null

İş analistliği alanındaki eğitimler, süreçlere, araçlara ve sertifikasyona odaklanarak giriş seviyesinde iş analist kaynağı yetiştirir. Bu sebeple Yazılım İş Analistliği alanında uluslararası sertifikalı bir eğitime katılmak çok büyük fırsatları beraberinde getirmektedir.

Yazılım İş Analistliği Sertifikalı bir kişi olma, iş analisti mesleği ile ilgili ilke ve uygulamalara ilişkin profesyonel yeterlilik seviyesini gösterir.