QAI Yazılım Kalite Eğitimleri

Quality Assurance Institute
null

Test faaliyetleri,  günümüz yazılım geliştirme pazarının yaklaşık olarak %30’unu oluşturmaktadır. Sadece ABD’de yıllık 70 Milyar dolarlık bir harcama yapılıyor ve küresel dış kaynak pazarı ise 13 Milyar dolar seviyelerine ulaşmıştır. 3ncü parti yazılım test işlerinin artmasıyla birlikte, test endüstrisi için kaliteli ve eğitilmiş insan gücü ihtiyacı çok kritik hale gelmiştir.