QAI Yazılım Test Eğitimleri

Quality Assurance Institute
null

Test faaliyetleri,  günümüz yazılım geliştirme pazarının yaklaşık olarak %30’unu oluşturmaktadır. Sadece A.B.D’de yıllık 70 Milyar dolarlık bir harcama yapılıyor ve küresel dış kaynak pazarı ise 13 Milyar dolar seviyelerine ulaşmıştır. 3ncü parti yazılım test işlerinin artmasıyla birlikte, test endüstrisi için kaliteli ve eğitilmiş insan gücü ihtiyacı çok kritik hale gelmiştir.

Genel olarak test alanındaki eğitimler, süreçlere, araçlara ve sertifikasyona odaklanarak giriş seviyesinde test kaynağı yetiştirir. Bu sebeple Yazılım Testleri alanında uluslararası sertifikalı bir eğitime katılmak çok büyük fırsatları beraberinde getirmektedir.